Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


LA SOLUCIÓ PER INNOVADORS DEL SECTOR SANITARI I SOCIAL

Actualment, hi ha una desconnexió entre les PIMES del sector sanitari i els usuaris finals. Aquesta desconnexió fa que el desenvolupament de solucions no respongui a les necessitats reals dels usuaris finals, i suposa un increment de temps i diners per desenvolupar solucions que finalment arribaran al mercat. El Healthcare Living Lab Catalonia es va crear per a unir la bretxa entre les PIMES i les organitzacions sanitàries, permetent una col·laboració ràpida i eficient per desenvolupar i validar solucions innovadores.

TRANSFORMANT LA INNOVACIÓ

TRANSFORMANT LA INNOVACIÓ
ENTITAT PROMOTORA

La plataforma coordinadora del Healthcare Living Lab Catalonia

LEITAT és un Centre Tecnològic, reconegut pel Ministeri d'Economia i Competitivitat del govern d’Espanya, que té com a objectiu col·laborar amb empreses i institucions aportant valor tecnològic, tant als productes com als processos, i centra la seva activitat en la recerca, el desenvolupament i la innovació industrial (R+D+2i).

Com a Soci Tecnològic, el Centre té una clara aposta per adaptar i transformar els reptes tecnològics en valor econòmic i social. Des de la seva fundació l'any 1906, LEITAT ha prioritzat la seva vocació de proximitat potenciant dualment els principis de professionalitat i respecte a les persones i al medi ambient.

Aquest centre promou la implementació de la innovació industrial reforçant la modernització de les estructures productives i el desenvolupament de nous productes d'alt valor tecnològic en molts sectors diferents. LEITAT ofereix una gestió flexible en una “Innovació Oberta” com a motor de col·laboració i cooperació per a la transferència de tecnologia.

Amb un total de 346 empleats, LEITAT gestiona actualment més de 90 projectes europeus d'innovació de diferents sectors tecnològics.