Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


LA SOLUCIÓ PER INNOVADORS DEL SECTOR SANITARI I SOCIAL

Actualment, hi ha una desconnexió entre les PIMES del sector sanitari i els usuaris finals. Aquesta desconnexió fa que el desenvolupament de solucions no respongui a les necessitats reals dels usuaris finals, i suposa un increment de temps i diners per desenvolupar solucions que finalment arribaran al mercat. El Healthcare Living Lab Catalonia es va crear per a unir la bretxa entre les PIMES i les organitzacions sanitàries, permetent una col·laboració ràpida i eficient per desenvolupar i validar solucions innovadores.

TRANSFORMANT LA INNOVACIÓ

TRANSFORMANT LA INNOVACIÓ
ENTITAT PROMOTORA

La plataforma coordinadora del Healthcare Living Lab Catalonia

La Fundació LEITAT és una fundació pública sense ànim de lucre constituïda per l'Associació ACONDICIONAMENT TARRASENSE (Centre Tecnològic LEITAT) inscrita amb el número 1017 del Registre de Fundacions del Protectorat del Ministeri d'Educació i Ciència (BOE nº 12193 de 28 de febrer de 2008). les finalitats de la qual inclouen el foment de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació dins dels diferents sectors econòmics.Per les seves finalitats, els beneficiaris de la Fundació seran les universitats, els centres de recerca, la comunitat científica i el sector empresarial que fomentin la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica.

LEITAT és un Centre Tecnològic, reconegut pel Ministeri d'Economia i Competitivitat del govern d’Espanya, que té com a objectiu col·laborar amb empreses i institucions aportant valor tecnològic, tant als productes com als processos, i centra la seva activitat en la recerca, el desenvolupament i la innovació industrial (R+D+2i).

Com a Soci Tecnològic, el Centre té una clara aposta per adaptar i transformar els reptes tecnològics en valor econòmic i social. Des de la seva fundació l'any 1906, LEITAT ha prioritzat la seva vocació de proximitat potenciant dualment els principis de professionalitat i respecte a les persones i al medi ambient.

Aquest centre promou la implementació de la innovació industrial reforçant la modernització de les estructures productives i el desenvolupament de nous productes d'alt valor tecnològic en molts sectors diferents. LEITAT ofereix una gestió flexible en una “Innovació Oberta” com a motor de col·laboració i cooperació per a la transferència de tecnologia.

Amb un total de 346 empleats, LEITAT gestiona actualment més de 90 projectes europeus d'innovació de diferents sectors tecnològics.