Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CoCreation_W
ACTIVITATS DE CO-CREACIÓ
Per tal d'implicar els usuaris finals des de l’inici i ajudar a les persones innovadores a dissenyar solucions que resolguin problemes reals, el HCLLC organitza i executa activitats de co-creació on es facilita la col·laboració de tots els stakeholders: ciutadania (pacients o població sana), professionals dels àmbits sanitaris i socials, universitats i empreses.

Tipus d'activitats de co-creació que s'organitzen:

• Identificació dels usuaris finals. 

• Identificació de necessitats. 

• Ideació de solucions amb stakeholders

• Entrevistes individuals.

Focus groups.

• Estudis willingness-to-adopt i willingness-to-pay.

El HCLLC disposa d'una metodologia pròpia per dur a terme aquestes activitats, implicant les persones necessàries i obtenint informació de gran valor.

NECESSITES UNA ACTIVITAT DE CO-CREACIÓ?
PARLEM-NEEXEMPLE D'ACTIVITAT DE CO-CREACIÓ
L'EMPRESA

Breaz Medical està desenvolupant un nou dispositiu mèdic per donar suport als professionals sanitaris (de l'àrea de pneumologia) en la identificació i seguiment de malalties respiratòries cròniques, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). El dispositiu mèdic inclou una plataforma de proves fàcil d'utilitzar per als pacients, i els resultats són fàcils d'interpretar per a professionals no especialitzats.

LA NECESSITAT
LES ACTIVITATS
LES FITES
The need

LA NECESSITAT
Abans d'acabar el desenvolupament del primer prototip funcional, la necessitat de Breaz Medical era obtenir feedback dels professionals sanitaris sobre la solució, identificar les característiques clau a tenir en compte i entendre el flux clínic de treball actual i els requisits per encaixar en aquesta pràctica. 

The activities

LES ACTIVITATS

El HCLLC va organitzar i executar dos focus groups amb professionals sanitaris de tres hospitals catalans: MútuaTerrassa, Fundació Salut Empordà i Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. Un total de 12 professionals sanitaris, incloent metges, infermeres i pneumòlegs, han participat en les sessions, que es van dur a terme en format virtual.


The milestones

LES FITES ACONSEGUIDES
• Facilitat per reclutar metges, infermeres i pneumòlegs de diferents hospitals. 

• Comprensió del flux clínic de treball actual dels pacients amb MPOC i les diferències entre les diverses institucions sanitàries. 
• Conèixer les frustracions i les necessitats dels professionals sanitaris pel que fa al diagnòstic i seguiment de la MPOC. 
• Feedback dels professionals sanitaris d'atenció primària sobre la usabilitat de la solució als centres. 
• Feedback dels pneumòlegs i infermeres de l'àrea ambulatòria de l'hospital sobre la solució.

• Integració del feedback dels usuaris finals sobre el desenvolupament de la solució.
• Feedback per formular futurs estudis de validació.
• Gestió àgil i centralitzada. 
• Recollida dels resultats en un informe final.


GALERIA FOTOGRÀFICA

CoCreation_Image2